Prihláste sa do SadOVO 2024

Cieľom Projektu školských ovocných sadov - SadOVO je nadchnúť žiakov a pedagógov pre potrebu ochrany ovocných drevín a ich vzácnych odrôd. Na každej škole spoločne vysadíme stromy starých odrôd jabloní a hrušiek, ale aj mnohé iné druhy ovocných stromov, ktoré môžu byť využívané pri výučbe rôznych predmetov. V roku 2024 sa môžete tešiť aj na sortiment jedlých kríkov a metodiku, ktorá vás bude sprevádzať vyučovaním vonku.

 

Staré a krajové sorty ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Za 6 rokov fungovania projektu sme vysadili so školami po celom Slovensku viac ako 500 stromov. Pridajte sa k nim a vytvorte si na školskom dvore komunitný ovocný sad!

Prihláste vašu školu do 20. marca 2024 do projektu SadOVO a buďte jednou zo 6 škôl, ktoré prevezmú patronát nad záchranou vzácneho ovocného pokladu a vytvoria si na školskom pozemku vonkajšiu učebňu.

Projekt je určený pre školské tímy II. stupeňa základných a základných špeciálnych škôl, stredné a stredné špeciálne školy.

Pedagógovia sa nemusia obávať zbytočnej a zaťažujúcej projektovej administratívy. Naším hlavným cieľom je spoločne chrániť staré odrody a biodiverzitu na ne naviazanú, či inšpirovať vás metódami pre zmysluplné učenie vonku a nie písať zložité záverečné správy k projektu. Účasť v projekte je bezplatná (hradíte si iba cestovné náklady na 3-dňový vzdelávací pobyt v našom Vzdelávacom centre Zaježová).

Čo získa zapojená škola?

 

Čo očakávame od zapojenej školy?

 

Ak vás naša ponuka zaujala a chcete sa zapojiť do siedmeho ročníka projektu SadOVO, pošlite vyplnenú prihlášku do 20. marca 2024.

 PRIHLÁŠKA DO PROJEKTU SADOVO 2024

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na 0905 539 692 alebo na e-mailovej adrese cimerman@zivica.sk.

Zdieľať:

www.sadovo.sk