Klimatický účinok stromov v sídlach

Ako výrazne nám stromy pomáhajú proti prehrievaniu vzduchu a rôznych povrchov v mestách a na vidieku? Urobte si so žiakmi jarné pozorovanie a poznávajte na praktických príkladoch význam vegetácie v našich sídlach na fyzike, matematike či prírodopise.

Klimatický účinok vegetácie v mestách

Pomôcky: povrchový teplomer, tabuľka/papier s podložkou na zapisovanie, fotoaparát

Počasie: slnečný deň

Čas: sledovanie teploty ideálne okolo obeda, v čase medzi 11:00 - 14:00 na priamo oslnenej ploche

Priestor: areál školy alebo výber lokality v okolí školy

Skúmaná plocha: 1x spevnená plocha bez stromovej vegetácie, 1x spevnená plocha s prítomnosťou stromov (napr. 2 ulice s rovnakou orientáciou voči slnku)

Bezpečnosť: vyhýbame sa rizikovým plochám ako cestná premávka, koľajnice či stavenisko

Úvaha na úvod: Spýtajte sa žiakov, akú môžu mať povrchovú teplotu rôzne spevnené plochy vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Ovplyvňuje teplotu spevnených povrchov prítomnosť stromov? 

Postup: 

  1. rozdelíme sa do skupín podľa počtu žiakov a dostupných teplomerov
  2. vyčleníme si areál, v ktorom bude môcť prebiehať pozorovanie
  3. vymedzíme plochy, na ktorých pozorovanie vykonávať nebudeme z hľadiska bezpečnosti
  4. každá skupina žiakov si v teréne nájde 2 plochy - s vegetáciou a bez, ideálne dve ulice
  5. každá skupina žiakov zaznamená na oboch plochách povrchovú teplotu vzduchu, chodníka, steny budovy na oboch stranách ulice, odparkovaného auta, trávnika, kvetinového záhonu a rôznych ďalších plôch prístupných z hľadiska bezpečnosti
  6. skúmanú plochu fotograficky zdokumentujeme
  7. výsledky pozorovania interpretujeme grafickým, na tabuľu, alebo iným vhodným znázornením

 

Záver: 

Zdieľať:

www.sadovo.sk