Prihláste sa do SadOVO 2022

Cieľom Projektu školských ovocných sadov - SadOVO je nadchnúť žiakov a pedagógov pre potrebu ochrany ovocných drevín a ich vzácnych odrôd. Na každej škole spoločne vysadíme stromy starých odrôd jabloní a hrušiek, ktoré môžu byť využívané pri výučbe rôznych predmetov. V roku 2022 sa môžete tešiť aj na sortiment jedlých kríkov a metodiku pre vyučovanie vonku.

Staré a krajové sorty ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Za 4 roky fungovania projektu sme vysadili so školami po celom Slovensku takmer 400 stromov. Pridajte sa k nim!

Prihláste vašu školu do 13. marca 2022 do projektu SadOVO a buďte jednou z 10 škôl, ktoré prevezmú patronát nad záchranou vzácneho ovocného pokladu.

Projekt je určený pre II. stupeň základných a základných špeciálnych škôl, stredné a stredné špeciálne školy.

Pedagógovia sa nemusia obávať zbytočnej a zaťažujúcej projektovej administratívy. Naším hlavným cieľom je spoločne chrániť staré odrody a biodiverzitu na ne naviazanú, nie písať zložité záverečné správy k projektu. Účasť v projekte je bezplatná (hradíte si iba cestovné na pobyt v Zaježovej).

Čo získa zapojená škola?

 

Čo očakávame od zapojenej školy?

 

Ak vás naša ponuka zaujala a chcete sa zapojiť do piateho ročníka projektu SadOVO, pošlite vyplnenú prihlášku do 13. marca 2022.

 Nájdete ju TU.

Prihlasovanie bolo ukončené!

Pokiaľ sa niektoré hromadné podujatia nepodarí kvôli pandemickej situácii uskutočniť, prenesieme ich do on-line prostredia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na 0905 539 692 alebo na e-mailovej adrese cimerman@zivica.sk.

Zdieľať:

www.sadovo.sk